Moyzesovo kvarteto a klaviristka Daniela Hlinková v Redute

Moyzesovo kvarteto

Utorky patria v Slovenskej filharmónii komornej hudbe. V Malej sále Slovenskej filharmónie sa uskutoční tretí koncert cyklu Hudobná mozaika, na ktorom sa v tomto týždni predstaví Moyzesovo kvarteto, jedno z najvýznamnejších komorných zoskupení na Slovensku,

ktoré svoju históriu začalo písať v roku 1975. Tvoria ho štyria poprední umelci – Jozef Horváth, ktorý od roku 2016 nahradil primária Stanislava Muchu, František Török, Alexander Lakatoš a Ján Slávik. Hosťom utorkového večera bude slovenská klaviristka DANIELA HLINKOVÁ, ktorá účinkuje najmä na zahraničných koncertných pódiách.

Na programe zaznejú dve diela Antonína DvořákaCypřiše,  B. 152 a Klavírne kvinteto č. 2 A dur, op. 81.

Dvořák skomponoval  pôvodne Cypřiše,  B. 152medzi PrvouDruhou symfóniou,  ako cyklus ľúbostných  piesní.K  cyklu  sa vracal po celý život. Úprava pre sláčikové kvarteto vznikla v roku 1887.

Druhou skladbou večera bude Dvořákovo  obľúbené a často hrané Klavírne kvinteto č. 2 A dur, op. 81. Po prvýkrát bolo Klavírne kvinteto A dur, op. 81 uvedené 6.januára 1888 v pražskom Rudolfine, nasledovali reprízy  v Amsterdame, Frankfurte nad Mohanom, Hamburgu a dvakrát v Londýne, kde sa postupne stalo jednou z najčastejšie hrávaných skladieb Antonína Dvořáka.

Koncert sa uskutoční v utorok 29. 01. 2019 o 19.00 h.