Mladí mladým v REDUTE

Aj túto koncertnú sezónu sa v rámci cyklu JUNIOR predstavia telesá bratislavského konzervatória – Symfonický orchester Konzeravatória v BratislaveMiešaný zbor Konzervatória /zbormajsterka Iveta Viskupová/ a celé spektrum študentov, ktorí sa predstavia v tento podvečer ako sólisti:

Slávka Zámečníková, soprán, Martin Adámek, klarinet , Miloš Biháry,klavír, Dominika Výberová, soprán, Judita Andelová, mezzosoprán, Matej Benda, alt. Za dirigentským pultom bude stáť pedagóg – dirigent, skladateľ a hudobný teoretik Juraj Jartim.

Program bude pestrýna úvod zaznie Exultate, jubilate, moteto pre soprán a orchester KV 165 Wolfganga Amadea Mozarta, nasledovať bude Introdukcia, téma a variácie pre klarinet a orchester Gioacchina Rossiniho, Koncert pre klavír a orchester č. 1 g mol op.25 Felixa Mendelssohna Bartholdyho a Gloria D dur RV 589 Antonia Vivaldiho.

Koncert konzervatoristov je úvodným podvečerom , ktorý je pripravený najmä pre mladých návštevníkov koncertov. Poslucháči strednej hudobnej umeleckej školy nám predvedú svoje zručnosti v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, ktorá bude pre viacerých z nich budúcim pôsobiskom.

Koncert sa uskutoční v utorok 3. decembra o 18.00 h.

Vstupenky sú v predaji v Pokladnici SF.