Mladí mladým v bratislavskej Redute

Juraj Jartim

Druhý  koncert cyklu Junior Slovenskej filharmónie -  pre mladých návštevníkov bratislavskej Reduty sa bude konať v stredu 14. februára.  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie bude patriť mladým umelcom – Symfonickému orchestru  Konzervatória v Bratislave a Speváckemu zboru Konzervatória v Bratislave / zbormajsterka Blanka Junaňáková /, ktorí  sa predstavia pod taktovkou Juraja Jartima. 

          Sólistami večera budú dve poslucháčky  – klaviristka Radka  Kováčová a flautistka Klára Jasenčáková a  štyria absolventi Katedry spevu bratislavského Konzervatória –  Mariana Hochelová, soprán,  Jana Kurucová,  alt,  Martin Gyimesi , tenor a Roman Krško, bas. Mladí umelci  majú pripravený  bohatý program – na úvod zaznie Mozartova predohra k opere La clemenza di Tito KV 621, nasledoať bude Serenáda pre sláčikový orchester  E dur, op. 22 Antonína Dvořáka, Koncert pre klavír a orchester č. 2 A dur,  S. 125 Franza Liszta,   Concertino pre flautu a orchester D dur op. 107 Cécile Chaminade. Záverečnou skladbou  večera bude Omša C dur  Korunovačná KV 317 Wolfganga Amadea Mozarta, ktorú skladateľ skomponoval   v roku 1779 pre potreby Salzburskej katedrály. Koncert študentských telies  na pôde Slovenskej filharmónie je pre mladých umelcov, študentov hudobných stredných a vysokých škôl príležitosťou získať orchestrálnu skúsenosť, ktorá sa pre väčšinu z nich  stane celoživotnou prácou. Koncert sa začne o 18-tej.