Medzinárodný deň detí v Slovenskej filharmónii

8 SF Peter Breiner_Beatles Concerti grossi 29 04 2016 © Jan Lukas

Milé deti, srdečne vás pozývame  na Medzinárodný deň detí do bratislavskej Reduty, krásnej Koncertnej siene, v ktorej býva hudba. Možno to viacerí z vás vedia, ktorí u nás boli na niektorom  Rodinnom koncerte. Hudbu všetci poznáte, počúvate ju z rádia, televízie, telefónov. U nás býva hudba klasická. Môže byť smutná, veselá, tanečná, pomalá, rýchla. A viete čo? Hudba môže byť aj vtipná. O tom vás presvedčia mladí muzikanti – členovia komorného orchestra ZOE spolu s moderátorom hudobného popoludnia Martinom Vanekom v sobotu 1. júna. Začíname o 16.00 h. Na koncerte Humor v hudbe nebude chýbať tombola a mnoho ďalších prekvapení.  Príďte do Slovenskej filharmónie. Spoločne oslávime MDD.