Marec v Slovenskej filharmónii

Photo Peter Brenkus 8J6A7300

Slovenská filharmónia uvedie v mesiaci marec celé spektrum hudobných podujatí.

V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie sa predstaví Symfonický orchester VŠMU v Bratislave pod taktovkou slovenského dirigenta Mariána Lejavu (2. 3.). Pokračovať budeme symfonickými koncertmi pod taktovkou Jamesa Judda, bývalého šéfdirigenta SF (3. a 4. 3. ). N jeho naštudovaní budú znieť diela Mozarta, HaydnaMendelssohna Bartholdyho. O týždeň neskôr monumentálna Brucknerova Symfónia č. 8 c mol, niekedy nazývaná aj „Apokalyptická“.  Po boku orchestra Slovenská filharmónia vystúpia aj v 73. koncertnej sezóne ako sólisti nadaní poslucháči HTF-VŠMU v Bratislave a AU v Banskej Bystrici (Alžbeta Struńáková, hoboj, Martin Morháč, barytón, Kristína Borbat, klavír, Martin Pavlík, husle, Mária Taytáková, soprán). Koncert zaznie v naštudovaní talentovaného Ondreja Olosa (18.3.).  Slovenská filharmónia aj v marci uvedie symfonický program so šéfdirigentom Danielom Raiskinom zostavený z diel Johannesa Brahmsa a Ludwiga van Beethovena.  Sólistom večera bude ruský klavirista s brilantnou technikou hry Alexei Volodin, v ktorého interpretácii zaznie  Koncert pre klavír a orchester č. 2 B dur Johannesa Brahmsa (23. 3. 2022).  Aj milovníci komornej hudby si majú z čoho vybrať – Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions (8. 3.) predstaví mladých umelcov, ktorí  patria medzi absolútnu špičku vo svojej generácii. Sú laureátmi najprestížnejších svetových súťaží a absolventmi majstrovských kurzov organizovaných agentúrou IHMS, na ktorých vyučujú koncertní umelci zvučných mien. IHMS sprostredkúva nastupujúcej generácii najtalentovanejších interpretov na koncertoch v popredných sálach Holandska vrátane Concertgebouw Amsterdam, ako aj ďalších európskych štátov a Ruska. Hosťom nedeľného Organového recitálu bude Jeremy Joseph, organista viedenskej Hofburgkapelle, ktorý sa predstaví s rakúskym klaviristom Gottliebom Wallischom (13. 3.). Na ďalšom koncerte cyklu Klavír a klaviristi (15.3.) vystúpi v Malej sále SF maďarský klavirista Balázs Fülei, oceňovaný za šírenie Bartókovho odkazu vo svete. Slovenský komorný orchester s um. vedúcim Ewaldom Danelom otvorí cyklus Hudba v chrámoch. Koncert sa bude konať v bratislavskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa / Jezuiti (20. 3.). Spolu s komorným orchestrom vystúpia Spevácky zbor Lúčnica (Elena Matušová, zbormajsterka) a členovia Slovenského filharmonického zboru.  Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a sólistom večerov Daliborom Karvayom  uzavrú marec v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie s populárnym programom – v ich interpretácii bude znieť cyklus husľových koncertov Štvoro ročných období Antonia Vivaldiho, ktoré inšpirovali viacerých skladateľov – husľové koncerty spracoval napríklad Argentínčan Astor Piazzolla pod názvom Štvoro ročných období v Buenos Aires, ktoré sú súčasťou programu (31.3. a 1. 4. 2022).

Celý marcový program nájdete na www.filharmonia.sk.

Vstupenky sú v predaji v Pokladnici SF, po 9 – 14.00, ut-pia 13 – 19.00 a hodinu pred koncertom. Online na navstevnik.sk.

Koncerty sa  budú konať  v režime „ZÁKLAD“, teda budú dostupné pre všetkých návštevníkov bez ohľadu na ich očkovací status. Rušia sa režimy OTP a OP.

Aj v režime „ZÁKLAD“ naďalej platí  dodržanie všetkých hygienických nariadení. V priestoroch Slovenskej filharmónie a v Pokladnici SF je naďalej  nutné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.