Krížová cesta v interpretácii Zuzany Ferjenčíkovej a Štefana Bučka

Zuzana Ferjencikova

V nedeľu 7. apríla sa uskutoční v bratislavskej Redute organový recitál výnimočnej slovensko-švajčiarskej organistky Zuzany Ferjenčíkovej. 

Slovenská organistka, klaviristka a skladateľka Zuzana Ferjenčíková absolvovala postgraduálne štúdium na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Jej pôsobenie zahŕňa široké spektrum aktivít. Pri príležitosti 200. výročia narodenia F. Liszta uviedla vo Viedni jeho kompletné dielo pre organ a založila spoločnosť Wiener Franz Liszt-Gesellschaft. Zuzana Ferjenčíková žije vo švajčiarskom Fribourgu, po tom, čo dlhodobo pôsobila vo Viedni a v Montpellier. Je jednou z najlepších žiakov francúzskeho organového mága Jeana Guillou.

V interpretácii  Zuzany Ferjenčíkovej, zaznie cyklus Krížová cesta od Marcela Duprého. Hudba francúzskeho skladateľa bola spočiatku improvizácia na texty Krížovej cesty teológa a poeta Paula Claudela. Vypočujeme si ich v slovenskom preklade. V úlohe recitátora sa  predstaví herec Štefan Bučko.

Štrnásť epizód utrpenia Ježiša Krista a jeho vykúpenia je zdrojom mnohých technických a zvukových efektov kráľovského nástroja.