Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie
pozýva svojich členov
v stredu 16. novembra 2022 od 16.00 hod.
na prvé stretnutie v novej koncertnej sezóne 2022-2023.

Programom bude:
o 16.00 hod. stretnutie
s generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie
Mariánom Turnerom.

Na záver budú poskytnuté stručné informácie o činnosti KPSF,
obnovenie členstva a prihlasovanie sa za nového člena Klubu
na koncertnú sezónu 2022-2023.

Stretnutie bude v Stĺpovej sieni, vchod z Medenej ulice č. 3., prízemie.