Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v *stredu 16. októbra 2019 o 16.00 hod.

*termín stretnutia bol z organizačných dôvodov presunutý z pondelka 14. októbra na stredu 16. októbra 2019

na prvé stretnutie v novej koncertnej sezóne 2019-2020.
Programom stretnutia bude:
od 16.00 do 17.00 hod.:
– stručná informácia o činnosti KPSF,
– obnovenie členstva a prihlasovanie sa za nového člena Klubu na koncertnú sezónu 2019-2020.

o 17.00 hod. bude beseda s členom nášho Klubu

Prof. MUDr. Ivanom Balažovjechom, DrSc,

uvedeným v roku 2017 do Dvorany slávy slovenskej medicíny,
na tému „Srdce anatomické a srdce symbolické

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.