Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 24. októbra 2018 od 16.00 hod.

na prvé stretnutie v novej koncertnej sezóne 2018-2019.

Programom stretnutia bude:
od 16.00 do 17.00 hod. stručná informácia o činnosti KPSF,
obnovenie členstva a prihlasovanie sa za nového člena Klubu
na koncertnú sezónu 2018-2019.

O 17.00 hod. prídu medzi nás

šéfdirigent Slovenskej filharmónie
James Judd

a

nový dramaturg SF
Juraj Bubnáš

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.