Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 9.novembra 2016 od 16.00 hod.

na prvé stretnutie v novej koncertnej sezóne 2016-2017,
ktorého hosťom o 17.00 hod. bude

dramaturg Slovenskej filharmónie
PhDr. Ivan Marton

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.

Informácia:
Na tejto schôdzi sa bude od 16.00 hod. do 17.00 hod. obnovovať členstvo, alebo prihlasovať za členov Klubu na sezónu 2016-2017.