Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 13. novembra 2019 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude gitarista

Karol Samuelčík

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.