Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 19. novembra 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
dramaturg Slovenskej filharmónie

Juraj Bubnáš

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.