Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 8. marca 2017 o 16.30 hod.

na stretnutie so

SLOVENSKÝM KOMORNÝM ORCHESTROM
v Malej sále Slovenskej filharmónie.

Zídeme sa vo foyeri pred Malou sálou SF o 16.30 hod.
vchod z Medenej ulice č. 3, 2. poschodie.