Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 22. mája 2019 o 16.30 hod.
na jubilejné stretnutie Klubu priateľov SF.

Klub priateľov SF oslavuje 25. výročie svojho založenia.
Za 25 rokov činnosti Klubu sa uskutočnilo množstvo stretnutí s významnými domácimi aj zahraničnými osobnosťami hudobného života.
Z príležitosti tohto významného výročia si chceme za účasti hostí, priaznivcov a členov pripomenúť aktivity Klubu priateľov SF za spomínané obdobie.

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.