Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 25. júna 2018 o 16.30 hod.

na záverečné stretnutie v koncertnej sezóne 2017-2018.
Hosťom na tomto stretnutí bude
dramaturg Slovenskej filharmónie

PhDr. Ivan Marton

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.