Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie
pozýva svojich členov
v utorok 24. januára 2023 o 16.00 na stretnutie,

ktorého hosťom bude dramaturg Slovenskej filharmónie

Juraj Bubnáš.

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie