Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 20. januára 2020 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

Trio Zuzany Homolovej

v zložení:
Zuzana Homolová – spev, gitara
Samo Smetana – husle
Miloš Železňák – gitara

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.