Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 26. februára 2020 od 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude

Slovenské dychové kvinteto

v zložení:
Tomáš Janošík – flauta
Igor Fábera – hoboj
Jozef Luptáčik – klarinet
Ladislav Práger – fagot
Viliam Vojčík – lesný roh

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.