Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 20. februára 2019 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici,
hudobný skladateľ

Prof. Egon Krák

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 3. poschodie.