Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 21. februára 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom budú
členovia orchestra SF
manželia

Orsolya Kovács – violončelistka
a
Bálint Kovács – violista

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.