Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 11. decembra 2019 o 16.00 hod. na

Adventný koncert,

ktorý pre členov Klubu priateľov SF pripravili žiaci

Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera

Stretnutie bude v Malej sále SF, vchod z Medenej ulice č. 3., 2. poschodie.