Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 17. decembra 2018 o 16.00 hod.

na

Adventný koncert,

ktorý pre členov Klubu priateľov SF pripravili žiaci

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY ĽUDOVÍTA RAJTERA

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.