Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 16. apríla 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
hudobný skladateľ a flautista

Marek Piaček

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.