Konkurz do Slovenského filharmonického zboru

68 SF foto zboru 19 11 2015 © Jan Lukas

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do Slovenského filharmonického zboru

do hlasovej skupiny II. bas


Konkurz sa uskutoční v skúšobni Slovenského filharmonického zboru, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 6. 6. 2017 (utorok) o 14.00 hod.

Požadované vzdelanie: ukončené vzdelanie v odbore spev (absolutórium konzervatória alebo VŠMU).

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk, viď nižšie.
Notové materiály pre konkurzy do Slovenskej filharmónie sú k dispozícii nižšie.

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu mariana.kuskova@filharmonia.sk  alebo písomne na adresu:

Slovenská filharmónia
heslo “KONKURZ SFZ“
Medená 3
816 01 Bratislava

Termín uzávierky odovzdania prihlášok je 23.5.2017.

Informácie poskytuje a prihlášky prijíma manažérka SFZ, tel. 02/20475232,
mobil: 0903 201540, e-mail: mariana.kuskova@filharmonia.sk
V prípade neprítomnosti manažérky SFZ sa treba obrátiť na oddelenie personálnych
činností a miezd, tel. 02/20475251, e-mail: albina.korcekova@filharmonia.sk
.

Podmienky konkurzu

1. kolo

- prednes árie a piesne podľa vlastného výberu

Po odznení výkonov v 1. kole konkurzná komisia bodovo ohodnotí jednotlivých uchádzačov a do 2. kola postupujú tí uchádzači, ktorí dosiahli počet bodov potrebných na postup do 2. kola, t. j. 26 bodov. Druhé kolo sa uskutoční následne po vyhodnotení 1. kola.

2. kolo

a) spev z listu z povinných zborových partov
Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk, viď nižšie.
Notové materiály pre konkurz do Slovenského filharmonického zboru sú k dispozícii nižšie.

b) sluchová, rytmická a intonačná skúška
- materiál obdrží uchádzač priamo v 2. kole

Klavírny korepetítor bude zabezpečený len v čase konkurzov. Korepetítor SF nie je povinný skúšať mimo konkurzov. Ak by bol zo strany uchádzačov záujem o prípravu pred konkurzom spolu s korepetítorom, treba sa osobne dohodnúť. Každý účastník konkurzu má právo prísť s vlastným korepetítorom. Po ukončení 2. kola bude účastník konkurzu písomne informovaný o výsledku konkurzu.

Zborové party – hlasová skupina BAS
SFZ

W. A. Mozart Requiem Kyrie (str.1 – 2)
G. Verdi Requiem – Sanctus (str. 3 – 5)
G. Verdi Libera me (fuga) (str. 5 – 6)
A. Dvořák Stabat Mater – Tui Nati (str. 7 – 8)
A. Dvořák Stabat Mater – Virgo virginum (str. 8 – 9)
L. van Beethoven Gloria –Missa Solemnis – In gloria Dei Patris (str. 9 – 10)
L. van Beethoven Missa Solemnis – Credo – Et vitam venturi… (str. 11 – 12)

Pre pozíciu člena SFZ – hlasová skupina II. bas kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.