Konkurzy

DSC_5837

Konkurz do Slovenskej filharmónie

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

- tutti hráča v skupine 2. huslí
- hráča v skupine lesných rohov

Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 24. 05. 2017 (streda) o 14.00 hod.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk, viď nižšie.
Notové materiály pre konkurzy do Slovenskej filharmónie sú k dispozícii nižšie.

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu albina.korcekova@filharmonia.sk alebo písomne do 10. 05. 2017 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

Slovenská filharmónia poskytne uchádzačom klavírny sprievod (ladenie 442);
Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.

Podmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
tutti hráča v skupine 2. huslí

Prvé kolo:

a) W. A. Mozart:
– Koncert G dur KV 216
– Koncert D dur KV 218
–  Koncert A dur KV 219
1. časť s kadenciou

b) husľový koncert z obdobia romantizmu, respektíve 20. storočia
1. časť s kadenciou

Môže byť aj L. van Beethoven – Koncert D dur, op. 61- 1. časť s kadenciou

Druhé kolo:

1. R. Strauss
Don Juan , symfonická báseň, op. 20 – 1. strana

2. W. A. Mozart
Symfónia č. 39
– 4. časť – od začiatku po takt 42; od taktu 105 do konca

3. B. Smetana
Vltava – č. 29 – 3 takty po č. 33

4. B. Smetana
Šárka – 1. strana

5. P.I.Čajkovskij
Koncert pre husle a orchester D dur
– 3. časť – takty 540-564

6. B. Bartók
Koncert pre orchester
– 1. časť – č. 51 – 135

7. S. Prokofiev
Rómeo a Júlia
– Tybaltova smrť – č. 70 – 78

8. R. Schumann
Symfónia č. 2 Scherzo

9. J. Brahms
Symfónia č. 1
– 1.časť – takty 41-70; 78-105
– 4. časť – takty 92-132

10. J. Brahms
Symfónia č. 4
– 3. časť – od začiatku po písmeno B, takty 199-237
– 4. časť – od písmena B po písmeno D

Pre pozíciu tutti hráča v skupine 2. huslí kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.

Podmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
hráča v skupine lesných rohov v Slovenskej filharmónii

Povinné skladby: 

W. A. Mozart – Koncert č. 4 Es dur KV 495

R. Strauss – Koncert č. 1 Es dur op. 11

Vybrané miesta z orchestrálnych partov:

P. I. Čajkovskij
– Symfónia č. 5 op. 64

C. Franck
– Symfónia d mol

J. Brahms
– Symfónia č. 2 D dur op. 73
– Klavírny koncert č. 1 d mol op. 15
– Klavírny koncert č. 2 B dur op. 83

R. Strauss
– Till Eulenspiegel op. 28
– Život hrdinu op. 40

A. Dvořák
– Symfónia č. 7 d mol op. 70
– Symfónia č. 9 e mol op. 95

L.v.Beethoven
– Symfónia č. 9 d mol op. 125

G. Mahler
– Symfónia č. 9

Pre pozíciu hráča v skupine lesných rohov kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.