Konkurz do Slovenskej filharmónie

SF Vyber sláčikových nástrojov © Photo A. Trizuljak_6

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto tutti hráča v skupine viol

s nástupnou mzdou 1200 € až 1 440 € (podľa dĺžky odbornej praxe).


Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 27. 08. 2021 (piatok) o 14.30 hod.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk  alebo písomne do 13. 08. 2021 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

Slovenská filharmónia poskytne uchádzačom klavírny sprievod (ladenie 442);
Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.

prof. Marian Lapšanský
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie


Podmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto

tutti hráča v skupine viol v Slovenskej filharmónii

Povinná skladba:     

I. časť s kadenciou jedného z nasledujúcich koncertov:

F. A. Hoffmeister

Koncert pre violu a orchester D dur

K. Stamic

Koncert pre violu a orchester D dur

 1. časť  jedného z koncertov:

B. Bartók: Koncert pre violu a orchester
W. Walton: Koncert pre violu a orchester
P. Hindemith: Schwannendreher pre violu a orchester

 

Vybrané miesta z orchestrálnych partov: (Orchester Probespiel – Schott)

L. van Beethoven

 Symfónia č. 5 c mol – 2. časť

J. Brahms

Variácie na Haydnovu tému- 4., 7. a 8. variácia

A. Bruckner

Symfónia č. 4 Es dur – 2. časť

P. I. Čajkovskij

Symfónia č. 6 h mol – 1. časť

G. Mahler

Symfónia č. 10 – 1. časť

F. M. Bartholdy

Sen noci svätojánskej – Scherzo

W. A. Mozart

Predohra k opere Figarova svadba

W. A. Mozart

Symfónia č. 40 g mol – 4. časť

R. Strauss

Don Juan

                     

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Pre pozíciu tutti hráča v skupine viol kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.