25. 10. 2023 Konkurz do Slovenskej filharmónie – tutti hráč v skupine viol

viola foto A Trizuljak

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto tutti hráča v skupine viol

so mzdou 1290 € (Uvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu vzťahujúcu sa na uvedenú pozíciu, skutočná mzda bude upravená v závislosti od kvalifikácie a skúseností úspešného uchadzáča.)


Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 25.10.2023 (streda) o 14.00 hod.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk  alebo písomne do 11.10. 2023 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

Mgr. art. Marián Turner
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie


 

Podmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
tutti hráča v skupine viol v Slovenskej filharmónii

Povinná skladba:     

I. časť s kadenciou jedného z nasledujúcich koncertov:

F. A. Hoffmeister

Koncert pre violu a orchester D dur

alebo

K. Stamitz

Koncert pre violu a orchester D dur

 1. časť  jedného z koncertov:

B. Bartók: Koncert pre violu a orchester
W. Walton: Koncert pre violu a orchester
P. Hindemith: Schwannendreher pre violu a orchester

 

Vybrané miesta z orchestrálnych partov:

L.van Beethoven

 Symfónia č. 5 c mol – 2. časť

J. Brahms

Variácie na Haydnovu tému- 4.,7. a 8. variácia

A. Bruckner

Symfónia č. 4 Es dur– 2. časť

P. I. Čajkovskij

Symfónia č. 6 h mol – 1. časť

G. Mahler

Symfónia č. 10 – 1. časť

F. M. Bartholdy

Sen noci svätojánskej

W. A. Mozart

Predohra k opere Figarova svadba

W. A. Mozart

Symfónia č. 40 g mol – 4. časť

R. Strauss

Don Juan


Pre pozíciu tutti hráča v skupine viol kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.