Konkurz do Slovenskej filharmónie – tutti hráč v skupine violončiel

cello-2820989_640

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

na miesto tutti hráča v skupine violončiel, dňa 11.04.2018


Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 11.04.2018 (streda) o 14.30  hod.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk alebo písomne do 28. 03. 2018 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

prof. Marian Lapšanský
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie


Podmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
na miesto tutti hráča v skupine violončiel v Slovenskej filharmónii

Prvé kolo:

Klasický koncert podľa vlastného výberu (1. časť + kadencia)

Druhé kolo:

Romantický koncert podľa vlastného výberu

Orchestrálne party:

R. Strauss
Don Juan
(od začiatku po písmeno B; od písmena R po písmeno T)

F. M. Bartholdy
Sen noci svätojánskej – Scherzo (od písmena N po písmeno O)

B. Smetana
Predaná nevesta – predohra (celá)

W. A. Mozart
Symfónia č. 35, KV 385 – 4. časť – Presto (takty 134 – 197)

L. van Beethoven
Symfónia č. 5 – 2. časť

G. Verdi
Requiem –  Offertorio

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Pre pozíciu na miesto tutti hráča v skupine violončiel kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.