ZRUŠENÉ. Konkurz do Slovenského filharmonického zboru – alt, tenor a bas

11 SF foto zboru 19 11 2015 © Jan Lukas

V súvislosti s prevenciou voči šíreniu koronavírusu a na základe vyhlásenia vlády Slovenskej republiky o mimoriadnej situácii Slovenská filharmónia oznamuje zrušenie KONKURZU.

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do Slovenského filharmonického zboru do hlasovej skupiny alt, tenor a bas, dňa 26. 05. 2020

s nástupnou mzdou 1020 € až 1250 € (podľa dĺžky odbornej praxe)


Konkurz sa uskutoční v v skúšobni Slovenského filharmonického zboru,
Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 26. 05. 2020 (utorok) o 14.00 hod.

Požadované vzdelanie: ukončené vzdelanie v odbore spev (absolutórium konzervatória alebo VŠMU).

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk, viď nižšie.
Notové materiály pre konkurzy do Slovenskej filharmónie sú k dispozícii nižšie.

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom pošlite e-mailom na adresu mariana.kuskova@filharmonia.sk
alebo písomne na adresu:

Slovenská filharmónia
heslo “KONKURZ SFZ“
Medená 3
816 01 Bratislava

Termín uzávierky odovzdania prihlášok je 12. 05. 2020.

Informácie poskytuje manažérka SFZ, tel. 02/20475232, mobil: 0903 201540, e-mail: mariana.kuskova@filharmonia.sk
V prípade neprítomnosti manažérky SFZ sa treba obrátiť na oddelenie personálnych činností a miezd,
tel. 02/20475251, e-mail: alexandra.snadikova@filharmonia.sk


Podmienky konkurzu

Prvé kolo:

– prednes árie a piesne podľa vlastného výberu

Po odznení výkonov v 1. kole konkurzná komisia bodovo ohodnotí jednotlivých uchádzačov a do 2. kola postupujú tí uchádzači, ktorí dosiahli počet bodov potrebných na postup do 2. kola, t. j. 26 bodov. Druhé kolo sa uskutoční následne po vyhodnotení 1. kola.

Druhé kolo:

a) spev z listu z povinných zborových partov
Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk, viď nižšie.
Notové materiály pre konkurz do Slovenského filharmonického zboru sú k dispozícii nižšie.

b) sluchová, rytmická a intonačná skúška
– materiál obdrží uchádzač priamo v 2. kole

Klavírny korepetítor bude zabezpečený len v čase konkurzov. Korepetítor SF nie je povinný skúšať mimo konkurzov. Ak by bol zo strany uchádzačov záujem o prípravu pred konkurzom spolu s korepetítorom, treba sa osobne dohodnúť. Každý účastník konkurzu má právo prísť s vlastným korepetítorom. Po ukončení 2. kola bude účastník konkurzu písomne informovaný o výsledku konkurzu.

Zborové party – hlasová skupina alt
SFZ:

W. A. Mozart Requiem – Kyrie (str. 1-2)
G. Verdi Requiem – Sanctus (str. 2-5)
G. Verdi Requiem – Libera me (fuga) (str. 5-7)
A. Dvořák Stabat Mater – Tui Nati (str. 7-8)
A. Dvořák Stabat Mater – Virgo virginum (str. 8-9)
L. van Beethoven Missa Solemnis – Gloria – In gloria Dei Patris (str. 9-10)
L. van Beethoven Missa Solemnis – Credo – Et vitam venturi… (str. 11-12)

Zborové party – hlasová skupina tenor
SFZ:

W. A. Mozart Requiem – Christe eleison (str. 1- 2)
G. Verdi Requiem – Sanctus (str. 3-5)
G. Verdi Requiem – Libera me (fuga) (str. 5-6)
A. Dvořák Stabat Mater – Tui Nati (str. 7-8)
A. Dvořák Stabat Mater – Virgo virginum (str. 8-9)
L. van Beethoven Missa Solemnis – Gloria – In gloria Dei Patris (str. 9-10)
L. van Beethoven Missa Solemnis – Credo – Et vitam venturi… (str. 11-12)

Zborové party – hlasová skupina bas
SFZ:

W. A. Mozart Requiem – Kyrie (str. 1-2)
G. Verdi Requiem – Sanctus (str. 3-5)
G. Verdi Requiem – Libera me (fuga) (str. 5-6)
A. Dvořák Stabat Mater – Tui Nati (str. 7-8)
A. Dvořák Stabat Mater – Virgo virginum (str. 8-9)
L. van Beethoven Missa Solemnis – Gloria – In gloria Dei Patris (str. 9-10)
L. van Beethoven Missa Solemnis – Credo – Et vitam venturi… (str. 11-12)

Pre pozíciu členky SFZ – hlasová skupina alt kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.

Pre pozíciu člena SFZ – hlasová skupina tenor kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.

Pre pozíciu člena SFZ – hlasová skupina bas kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.