ZMENA TERMÍNU / Konkurz do Slovenského filharmonického zboru na miesto – II. alt, I. tenor a II. bas

11 SF foto zboru 19 11 2015 © Jan Lukas

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do Slovenského filharmonického zboru, do hlasovej skupiny II. alt, I. tenor a II. bas

s nástupnou mzdou 1 020 € až 1 250 € (podľa dĺžky odbornej praxe) Konkurz sa uskutoční v skúšobni Slovenského filharmonického zboru, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 26. 10. 2021 (utorok) o 14.00 hod.

Požadované vzdelanie: ukončené vzdelanie v odbore spev (absolutórium konzervatória alebo VŠMU).

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk, viď nižšie.
Notové materiály pre konkurzy do Slovenskej filharmónie sú k dispozícii nižšie.

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom pošlite e-mailom na adresu mariana.kuskova@filharmonia.sk

alebo písomne na adresu:
Slovenská filharmónia heslo
“KONKURZ SFZ“

Medená 3
816 01 Bratislava

Termín uzávierky odovzdania prihlášok je 06. 10. 2021.

Informácie poskytuje manažérka SFZ, tel. 02/20475232, mobil: 0903 201540, e-mail: mariana.kuskova@filharmonia.sk
V prípade neprítomnosti manažérky SFZ sa treba obrátiť na oddelenie personálnych činností a miezd, tel. 02/20475251, e-mail: alexandra.snadikova@filharmonia.sk


Podmienky konkurzu

Prvé kolo: – prednes árie a piesne podľa vlastného výberu

Po odznení výkonov v 1. kole konkurzná komisia bodovo ohodnotí jednotlivých uchádzačov a do 2. kola postupujú tí uchádzači, ktorí dosiahli počet bodov potrebných na postup do 2. kola, t. j. 26 bodov. Druhé kolo sa uskutoční následne po vyhodnotení 1. kola.

Druhé kolo:
a) spev z listu z povinných zborových partov Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk Notové materiály pre konkurz do Slovenského filharmonického zboru sú k dispozícii na www.filharmonia.sk
b) sluchová, rytmická a intonačná skúška – materiál obdrží uchádzač priamo v 2. kole Klavírny korepetítor bude zabezpečený len v čase konkurzov. Korepetítor SF nie je povinný skúšať mimo konkurzov. Ak by bol zo strany uchádzačov záujem o prípravu pred konkurzom spolu s korepetítorom, treba sa osobne dohodnúť. Každý účastník konkurzu má právo prísť s vlastným korepetítorom.

Po ukončení 2. kola bude účastník konkurzu písomne informovaný o výsledku konkurzu.

Zborové party – hlasová skupina II. alt SFZ:

W. A. Mozart Requiem – Kyrie (str. 1 – 2)
G. Verdi Requiem – Sanctus (str. 2 – 5)
G. Verdi Requiem – Libera me (fuga) (str. 5 – 7)
A. Dvořák Stabat Mater – Tui Nati (str. 7 – 8)
A. Dvořák Stabat Mater – Virgo virginum (str. 8 – 9)
L. van Beethoven Missa Solemnis – Gloria – In gloria Dei Patris (str. 9 – 10)
L. van Beethoven Missa Solemnis – Credo – Et vitam venturi… (str. 11 – 12)

Zborové party – hlasová skupina I. tenor SFZ:

W. A. Mozart Requiem – Christe eleison (str. 1 –  2)
G. Verdi Requiem – Sanctus (str. 3 – 5)
G. Verdi Requiem – Libera me (fuga) (str. 5 – 6)
A. Dvořák Stabat Mater – Tui Nati (str. 7 – 8)
A. Dvořák Stabat Mater – Virgo virginum (str. 8 – 9)
L. van Beethoven Missa Solemnis – Gloria – In gloria Dei Patris (str. 9 – 10)
L. van Beethoven Missa Solemnis – Credo – Et vitam venturi… (str. 11 – 12)

Zborové party – hlasová skupina II. bas SFZ:

W. A. Mozart Requiem – Kyrie (str. 1 – 2)
G. Verdi Requiem – Sanctus (str. 3 – 5)
G. Verdi Requiem – Libera me (fuga) (str. 5 – 6)
A. Dvořák Stabat Mater – Tui Nati (str. 7 – 8)
A. Dvořák Stabat Mater – Virgo virginum (str. 8 – 9)
L. van Beethoven Missa Solemnis – Gloria – In gloria Dei Patris (str. 9 – 10)
L. van Beethoven Missa Solemnis – Credo – Et vitam venturi… (str. 11 – 12)

Pre pozíciu členky SFZ – hlasová skupina II. alt kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.

Pre pozíciu člena SFZ – hlasová skupina I. tenor kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.

Pre pozíciu člena SFZ – hlasová skupina II. bas kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.