Konkurz do Slovenskej filharmónie

French Horn

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

- na miesto 1. hráča v skupine lesných rohov

s nástupnou mzdou 1 590 € až 1 810 € (podľa dĺžky odbornej praxe).

Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 23. 10. 2019 (streda) o 14.30 hod.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk, viď nižšie.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk alebo písomne do 09. 10. 2019 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

Slovenská filharmónia poskytne uchádzačom klavírny sprievod (ladenie 442);
Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.

Podmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
1. hráča v skupine lesných rohov v Slovenskej filharmónii

Povinné skladby: 

W. A. Mozart
– Koncert č. 4 Es dur KV 495

R. Strauss
– Koncert č. 1 Es dur op. 11

Vybrané miesta z orchestrálnych partov:

P. I. Čajkovskij
– Symfónia č. 5 e mol, op. 64

C. Franck
– Symfónia d mol

J. Brahms
– Symfónia č. 1 c mol, op. 68
– Symfónia č. 2 D dur, op. 73

R. Strauss
– Till Eulenspiegel, symfonická báseň, op. 28
– Život hrdinu, symfonická báseň, op. 40

A. Dvořák
– Symfónia č. 9 e mol „Z nového sveta“, op. 95

G. Mahler
– Symfónia č. 9
– Symfónia č. 5

A. Bruckner
– Symfónia č. 4

J. Haydn
– Symfónia č. 31

L. van Beethoven
– Symfónia č. 3

+ hra z listu

Pre pozíciu hráča v skupine lesných rohov kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.