26. 06. 2024 Konkurz do Slovenskej filharmónie – hráč v skupine lesný roh

lesný roh, foto A Trizuljak

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto hráča v skupine lesných rohov

so mzdou 1 290 € (Uvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu vzťahujúcu sa na uvedenú pozíciu, skutočná mzda bude upravená v závislosti od kvalifikácie a skúseností úspešného uchadzáča.)

Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 26. 06. 2024 (streda) o 14.30 hod.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk alebo písomne do 12. 06. 2024 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

Podmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
hráča v skupine lesných rohov v Slovenskej filharmónii

Povinná skladba: 

W. A. Mozart
– Koncert č. 4 Es dur, KV 495

R. Strauss
– Koncert č. 1 Es dur, op. 11

Vybrané miesta z orchestrálnych partov:

P. I. Čajkovskij
– Symfónia č. 5 e mol, op. 64

C. Franck
– Symfónia d mol

J. Brahms
– Symfónia č. 1 c mol, op. 68
– Symfónia č. 2 D dur, op. 73

R. Strauss
– Till Eulenspiegel, symfonická báseň, op. 28
– Život hrdinu, symfonická báseň, op. 40

A. Dvořák
– Symfónia č. 9 e mol „Z nového sveta“, op. 95

G. Mahler
– Symfónia č. 9
– Symfónia č. 5

A. Bruckner
– Symfónia č. 4

J. Haydn
– Symfónia č. 31

L. van Beethoven
– Symfónia č. 3

+ hra z listu

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Pre pozíciu hráča v skupine lesných rohov kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.