Konkurz do Slovenskej filharmónie

SF Vyber sláčikových nástrojov © Photo A. Trizuljak_6

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto tutti hráča v skupine huslí
– na miesto zástupcu 1. hráča v skupine viol

s nástupnou mzdou 1200 € až 1 440 € (podľa dĺžky odbornej praxe).


Konkurzy sa uskutočnia v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 24.09.2019 (utorok) o 14.30 hod.- na miesto tutti hráča v skupine huslí
dňa 25.09.2019 (streda) o 14.30 hod.- na miesto zástupcu 1. hráča v skupine viol

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk  alebo písomne do 10. 09. 2019 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

Slovenská filharmónia poskytne uchádzačom klavírny sprievod (ladenie 442);
Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.

prof. Marian Lapšanský
generálny riaditeľ Slovenskej filharmóniePodmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
tutti hráča v skupine huslí

Prvé kolo:

a) W. A. Mozart: husľový koncert 1. časť s kadenciou

– Koncert D dur KV 218
alebo
– Koncert A dur KV 219

b)

L. van Beethoven

– Koncert D dur, op. 61 – 1. časť s kadenciou
(Joachim, alebo D.Oistrach)
alebo
husľový koncert z obdobia romantizmu – 1. časť s kadenciou
alebo
jeden z husľových koncertov Sergeja Prokofieva – 1. časť

c) J. S. Bach

jedna časť zo sólových Sonát a Partit

Druhé kolo:

1. R. Strauss

Don Juan , symfonická báseň, op. 20 – 1. strana

2. W. A. Mozart

Symfónia č. 39
– 4. časť – od začiatku po takt 42; od taktu 105 do konca

3. B. Smetana

Vltava – č. 29 – 3 takty po č. 33

4. B. Smetana

Šárka – 1. strana

5. P.I.Čajkovskij

Koncert pre husle a orchester D dur
– 3. časť – takty 540-564

6. B. Bartók

Koncert pre orchester
– 1. časť – č. 51 – 135

7. S. Prokofiev

Rómeo a Júlia
– Tybaltova smrť – č. 70 – 78

8. R. Schumann

Symfónia č. 2
– 2. časť – Scherzo

9. J. Brahms

Symfónia č. 1
– 1. časť – takty 41-70; 78-105
– 4. časť – takty 92-132

10. J. Brahms

Symfónia č. 4
– 3. časť – od začiatku po písmeno B, takty 199-237
– 4. časť – od písmena B po písmeno D

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Pre pozíciu tutti hráča v skupine huslí kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.


Podmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
zástupcu I. hráča v skupine viol v Slovenskej filharmónii

Povinná skladba:     

I. a II. časť s kadenciou jedného z nasledujúcich koncertov:

K. Stamic

Koncert pre violu a orchester D dur

alebo

F. A. Hoffmeister

Koncert pre violu a orchester D dur

 1. časť  jedného z koncertov:

B. Bartók: Koncert pre violu a orchester
W. Walton: Koncert pre violu a orchester
P. Hindemith: Schwannendreher pre violu a orchester

 

Vybrané miesta z orchestrálnych partov:

L.van Beethoven

 Symfónia č. 5 c mol – 2. časť

 F. M. Bartholdy

Sen noci svätojánskej – Scherzo

J. Brahms

Variácie na Haydnovu tému- 4.,7. a 8. variácia

 P. I. Čajkovskij

Symfónia č. 6 h mol – 1. časť

 G. Mahler

Symfónia č. 10 – 1. časť

W. A. Mozart

Predohra k opere Figarova svadba

 B. Smetana

Predohra k opere Predaná nevesta

 R. Strauss

Don Juan

 A. Adam

Giselle

                     

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Pre pozíciu zástupcu I. hráča v skupine viol kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.