07. 12. 2022 Konkurz do Slovenskej filharmónie – I. husle

SF Vyber sláčikových nástrojov © Photo A. Trizuljak_6

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto tutti hráča v skupine I. huslí
s nástupnou mzdou 1200 € až 1 440 € (podľa dĺžky odbornej praxe).

dňa 07. 12. 2022 (streda) o 14.30 hod.

Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk  alebo písomne do 23. 11. 2022 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 BratislavaPodmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
tutti hráča v skupine I. huslí v Slovenskej filharmónii

Prvé kolo:

a) W. A. Mozart:
husľový koncert 1. časť s kadenciou
– Koncert D dur, KV 218
alebo
– Koncert A dur KV 219

b) L. van Beethoven
Koncert D dur, op. 61
– 1. časť s kadenciou
(J. Joachim, alebo D.Oistrach)
alebo
F. Mendelssohn Bartholdy
Koncert e mol, op. 64
– 1. časť s kadenciou
alebo
M. Bruch
Koncert č. 1 g mol, op. 26
– 1. časť s kadenciou
alebo
J. Brahms
Koncert D dur, op. 77
– 1. časť s kadenciou
alebo
P. I. Čajkovskij
Koncert D dur, op. 35
– 1. časť s kadenciou
alebo
J. Sibelius Koncert d mol, op. 47
– 1. časť s kadenciou

c) J. S. Bach
jedna časť zo sólových Sonát a Partit

Druhé kolo:

1. R. Strauss
Don Juan , symfonická báseň, op. 20
– 1. strana

2. W. A. Mozart
Symfónia č. 39
– 4. časť – od začiatku po takt 42; od taktu 105 do konca

3. B. Smetana
Vltava
– č. 29 – 3 takty po č. 33

4. B. Smetana
Šárka – 1. strana

5. P. I. Čajkovskij
Koncert pre husle a orchester D dur
– 3. časť – takty 540 – 564

6. B. Bartók
Koncert pre orchester
– 1. časť– č. 51 – 135

7. S. Prokofiev
Rómeo a Júlia
– Tybaltova smrť – č. 70 – 78

8. R. Schumann
Symfónia č. 2 – 2. časť
– Scherzo

9. J. Brahms
Symfónia č. 1
– 1. časť – takty 41 – 70; 78 – 105
– 4. časť – takty 92 – 132

10. J. Brahms
Symfónia č. 4
– 3. časť – od začiatku po písmeno B, takty 199 – 237
– 4. časť – od písmena B po písmeno D

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Pre pozíciu tutti hráča v skupine huslí kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.