Konkurz do Slovenskej filharmónie – hráč na Lesný roh

18 SF Sergej Tolstov 04 02 2016  Jan Lukas

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

na miesto hráča v skupine lesných rohov, dňa 25. septembra 2018.

S nástupnou mzdou 950 € až 1 160 € (podľa dĺžky odbornej praxe).

Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 25.09.2018 (utorok) o 14.30  hod.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk alebo písomne do 11. 09. 2018 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

Slovenská filharmónia poskytne uchádzačom klavírny sprievod (ladenie 442);
Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.

prof. Marian Lapšanský
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie


Podmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
hráča v skupine lesných rohov v Slovenskej filharmónii

Povinné skladby:

W. A. Mozart:
Koncert č. 4 Es dur KV  495

R. Strauss:
Koncert  č. 1  Es  dur op. 11

Vybrané miesta z orchestrálnych partov:

P. I. Čajkovskij:
Symfónia č. 5 op. 64

C. Franck:
Symfónia d mol

J. Brahms:
Symfónia č. 2 D dur op. 73
Klavírny koncert č. 1 d mol op. 15
Klavírny koncert č. 2 B dur op. 83

R. Strauss:
Till Eulenspiegel op. 28
Život hrdinu op. 40

A. Dvořák:
Symfónia č. 7 d mol op. 70
Symfónia č. 9 e mol op. 95

L. v. Beethoven:
Symfónia č. 9 d mol op. 125

G. Mahler:
Symfónia č. 9

+ hra z listu

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Pre pozíciu na miesto tutti hráča v skupine violončiel kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.