Konkurz do Slovenskej filharmónie – hráč na kontrabas, hráč na violu

35 SF SFZ James Judd_Jan Vacik 01 06 2018 © jan.f.lukas

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

- na miesto tutti hráča v skupine kontrabasov
- na miesto tutti hráča v skupine viol

s nástupnou mzdou 950 € až 1 160 € (podľa dĺžky odbornej praxe)

Konkurzy sa uskutočnia v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 18. 03. 2019 (pondelok) o 14.30 hod.– na miesto tutti hráča v skupine kontrabasov
dňa 27 .03 .2019 (streda) o 14.30 hod.– na miesto tutti hráča v skupine viol

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk alebo písomne do 04. 03. 2019 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

Slovenská filharmónia poskytne uchádzačom klavírny sprievod (ladenie 442);
Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.

prof. Marian Lapšanský
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónii

Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto na miesto tutti hráča v skupine kontrabasov v Slovenskej filharmónii

Povinná skladba:

S. Kusevickij                      – Koncert fis mol  1. a 2. časť

Voľná skladba:

Skladba podľa vlastného výberu

Hra z listu:

W. A. Mozart                    – Symfónia č. 40 g mol KV 550
L. van Beethoven             – Symfónia č. 5 c mol op.67
– Symfónia č. 9 d mol op. 125
H. Berlioz                          – Fantastická symfónia op. 14
J. Cikker                            – Spomienky


Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto tutti hráča v skupine viol v Slovenskej filharmónii

Povinná skladba: I. časť s kadenciou jedného z nasledujúcich koncertov:

F.A. Hoffmeister – Koncert D dur pre violu a orchester
alebo
K.F. Stamitz –  Koncert D dur pre violu a orchester

1. časť jedného z koncertov:
B. Bartók – Koncert pre violu a orchester
W. Walton – Koncert pre violu a orchester
P. Hindemith – Schwanendreher pre violu a orchester

Vybrané miesta z orchestrálnych partov: (Orchester Probespiel – Schott)

L .van Beethoven –  Symfónia č. 5 c mol – 2. časť
J. Brahms – Variácie na Haydnovu tému – 4.,7. a 8. variácia
A. Bruckner – Symfónia č. 4 Es dur – 2. časť
P. I.  Čajkovskij – Symfónia č. 6 h mol – 1. časť
G. Mahler – Symfónia č. 10 – 1. časť
F. Mendelssohn Bartholdy – Sen noci svätojánskej
W.A.Mozart – Predohra k opere Figarova svadba
W.A.Mozart – Symfónia č. 40 g mol – 4. časť
R. Strauss –  Don Juan


Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Pre pozíciu na miesto tutti hráča v skupine kontrabasov kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.

Pre pozíciu na miesto tutti hráča v skupine viol kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.