Konkurz do Slovenskej filharmónie – flauta

flute-2216485_1280

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto 1. flautistu (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)

s nástupnou mzdou 1 500 € až 1 820 € (podľa dĺžky odbornej praxe).


Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

dňa 19. 10. 2020 (pondelok) o 14.00 hod.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk  alebo písomne do 05. 10. 2020 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

Slovenská filharmónia poskytne uchádzačom klavírny sprievod (ladenie 442);
Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.

prof. Marian Lapšanský
generálny riaditeľ Slovenskej filharmóniePodmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
I. flautistu v Slovenskej filharmónii

Povinná skladba:

W. A. Mozart:   Koncert pre flautu G dur alebo D dur
(s ľubovoľnou kadenciou)

Orchestrálne party:

J. S. Bach: Matúšove pašie

L. van Beethoven: Leonóra III.

L. van Beethoven: Symfónia č. 3 Es dur, op. 55 Eroica

J. Brahms: Symfónia č. 4 e mol, op. 98

A. Dvořák: Symfónia č. 8 G dur, op. 88

F. Mendelssohn Bartholdy: Sen noci svätojánskej, Scherzo

P. I. Čajkovskij: Klavírny koncert č. 1 b mol, op. 23

C. Debussy: Prelúdium k Faunovmu popoludniu

M. Ravel: Dafnis a Chloe, suita č. 2

B. Smetana: Predaná nevesta

R. Strauss: Till Eulenspiegel

S. Prokofiev: Symfónia č. 1 D dur, op. 25 Klasická

S. Prokofiev: Peter a vlk, op. 67

M. Ravel: Bolero

C. Saint-Saëns: Karneval zvierat – Voliéra

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Pre pozíciu I. flautistu v Slovenskej filharmónii kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.