Konkurz do Slovenskej filharmónie – fagot

bassoon-3424830_960_720

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra Slovenská filharmónia

– na miesto 2. fagotistu

s nástupnou mzdou 1 200 € až 1 440 € (podľa dĺžky odbornej praxe).

Konkurz sa uskutoční v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

PREDBEŽNE v dňoch 18. októbra 2021 (pondelok) a 19. októbra 2021 (utorok) o 14.00 hod.

Termín konania konkurzu upresníme neskôr.

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzu sú uverejnené na internetovej stránke www.filharmonia.sk.
Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu alexandra.snadikova@filharmonia.sk alebo písomne do 04. 10. 2021 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava

Slovenská filharmónia poskytne uchádzačom klavírny sprievod (ladenie 442);
Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.

prof. Marian Lapšanský
generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie


Podmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto 2. fagotistu v Slovenskej filharmónii

Prvé kolo:
Povinná skladba:

W. A. Mozart:

Koncert pre fagot a orchester B Dur, KV 191
1. a 2. časť s kadenciami

Druhé kolo:

W. A. Mozart:

Figarova svadba – predohra

M. Ravel:

Bolero
Klavírny koncert G Dur

I. Stravinskij:

Svätenie jari
Vták Ohnivák
Pulcinella, 6. časť, Var.2a

N. R. Korsakov:

Šeherezáda 2. časť

P. I. Čajkovskij:

4. symfónia
5. symfónia
6. symfónia

L. van Beethoven:

4. symfónia
7. symfónia
9. symfónia

B. Smetana:

Predaná nevesta – predohra

D. Šostakovič:

9. symfónia

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.

Pre pozíciu 2. fagotistu kliknite na odkaz k stiahnutiu kópie notového materiálu.