Koncert pri príležitosti 100. výročia založenia Konzervatória v Bratislave

logo_100_vacsie

V rámci cyklu Junior sa v stredu 20. novembra uskutoční koncert  Symfonického orchestra a Speváckeho zboru Konzervatória v Bratislave / zbormajsterka Blanka Juhaňáková/  pod taktovkou Juraja Jartima.

Sólistami koncertu budú dvaja renomovaní umelci – sopranistka Simona Houda- Šaturová a barytonista Dalibor Jenis, absolventi bratislavského konzervatória, ktoré si v tomto roku pripomína svoju storočnicu.

Konzervatórium v Bratislave patrí medzi najstaršie kultúrne ustanovizne na Slovensku. Vzniklo 6. novembra 1919. Zakladateľom Hudobnej školy pre Slovensko – tak znel pôvodný názov inštitúcie – a jeho prvým riaditeľom bol dirigent, skladateľ a neúnavný organizátor hudobného života na Slovensku Miloš Ruppeldt. Za 100 rokov bohatej existencie vychovala škola mnohých významných umelcov šíriacich dobré meno slovenského hudobného, speváckeho, dramatického a tanečného umenia doma i vo svete.

Na úvod koncertu zaznie pieseň Aká si mi krásna, ESD 51a a Symfonietta rustica, ESD 79/6b pre veľký orchester Eugena Suchoňa. V druhej polovici koncertu je na programe Te Deum, op. 103 pre sóla, zbor a orchester, ktoré Antonín Dvořák skomponoval  v lete 1892. Premiéra diela sa uskutočnila pod autorovou taktovkou v tom istom roku na jeho prvom samostatnom americkom koncerte v newyorskej Carnegie Hall za účasti 250-členného miešaného zboru.

Koncert sa začne o 18.00Koncertnej sieni SF.