Koncert Populárneho cyklu pod taktovkou Adriana Prabavu

28 SF Adrian Prabava

Vo štvrtok 13. mája  2021 sa uskutoční symfonický koncert opäť s našimi abonentmi a návštevníkmi. Koncert sa začne v koncertnej sieni s návštevníkmi o 19.00 h. V priamom prenose ho odvysielame na stream.filharmonia.sk.

Na základe aktuálne zverejnených informácií v kultúrnom semafore môžeme v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie privítať už 250 návštevníkov.

Na štvrtkový symfonický  koncert prednostne pozývame  držiteľov abonentiek Populárneho cyklu C.  Vzhľadom na obmedzený počet návštevníkov (250)  je potrebné vyzdvihnúť si vopred voľnú vstupenku (po predložení abonentky)  v Pokladnici SF. Dopredaj vstupeniek pre nových záujemcov bude od stredy 12. mája 2021. Platba za vstupenku je možná iba bezhotovostne.

Pozrite si videopozvánku na koncert.

Na úvod zaznie pod taktovkou hosťujúceho dirigenta Adriana Prabavu  koncertná predohra Karneval, op. 92 Antonína Dvořáka, jedna z najznámejších a najčastejšie hrávaných skladieb českého skladateľa. Skomponoval ju v roku 1891 ešte pred odchodom do Ameriky.  Koncert bude pokračovať Brahmsovými pôvabnými  Variáciami na Haydnovu tému, op. 56. Vznikli v bavorskom Tutzingu, známom výletnom stredisku pri Starnberskom jazere, kam sa skladateľ uchýlil v letných mesiacoch 1873. Variácie boli skladateľovým predstupňom k tvorbe symfónií – o tri roky neskôr skomponoval svoju prvú symfóniu c mol. S menom skladateľa Maxa Brucha si automaticky vybavíme jeho Koncert pre husle g mol. Na svojom konte však má opery, piesne, zbory a tiež symfónie. V druhej polovici koncertu zaznie skladateľova  Symfónia č. 3     E dur, op. 51, ktorú skomponoval v roku 1882 na objednávku Filharmonickej spoločnosti v New Yorku.

Koncerty s publikom pokračujú v Slovenskej filharmónii dvoma symfonickými koncertmi - v piatok 21. mája  Slovenská filharmónia uvedie výber Slovenských tancov Petra Breinera pod taktovkou skladateľa. Slovenské tance spoločne nahrali na CD  v roku 2018.  O týždeň neskôr, v piatok 28. mája zaznie koncert našich telies – orchestra Slovenská filharmóniaSlovenského filharmonického zboru pod taktovkou Daniela Raiskina, šéfdirigenta SF.

Informácie o nasledujúcich koncertoch a podmienkach návštevy koncertu nájdete na www.filharmonia.sk

PRED VSTUPOM NA KONCERT sa každý účastník  musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR/LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Výnimka platí po predložení nasledovných potvrdení:

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti

uplynulo viac ako 14 dní,

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19,

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

PRI VSTUPE NA KONCERT a počas celej doby trvania podujatia je povinné prekrytie dýchacích ciest (RESPIRÁROR). Koncert sa uskutoční za dodržania všetkých hygienických opatrení.