Koncert bez bariér

SKO

V piatok 8. septembra sa uskutoční v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie už po dvanástykrát Koncert bez bariér Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom.

„Na záver koncertu ponúkame návštevníkom možnosť zaspievať si s nami 3 piesne (Život je jen náhoda, Stonožka a Nebe na zemi) Jaroslava Ježka, ktorý je takpovediac nemenovaným dvorným skladateľom našich Koncertov bez bariér. Je obdivuhodné, že človek výrazne zdravotne znevýhodnený zanechal spolu s Voskovcom a Werichom takú významnú stopu v dejinách československej kultúry,“ dodal Ewald Danel, umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra.

Ak sa chcete pripojiť, príďte hodinu pred koncertom, o 17.00 do Stĺpovej siene  na krátku skúšku.

Na koncert bez bariér vás vo videopozvánke pozýva Ewald Danel, umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra .


Koncert bez bariér má už svoju tradíciu. Zdôrazňuje myšlienku, že nemáme všetci rovnaké podmienky a že i tie sa môžu v okamihu zmeniť – život je krehký,“ hovorí Ewald Danel, umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra.

Program tohtoročného Koncertu bez bariér je zložený z diel barokových majstrov – Johanna Pachelbela, Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha. Na záver zaznejú nezabudnuteľné piesne Jaroslava Ježka –  Život je jen náhoda, Stonožka a Nebe na zemi.

„Na záver koncertu ponúkame návštevníkom možnosť zaspievať si s nami 3 piesne Jaroslava Ježka, ktorý je takpovediac nemenovaným dvorným skladateľom našich Koncertov bez bariér. Je obdivuhodné, že človek výrazne zdravotne znevýhodnený zanechal spolu s Voskovcom a Werichom takú významnú stopu v dejinách československej kultúry,“ dodal Ewald Danel, umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra.

V Stĺpovej sieni SF bude pre návštevníkov koncertu k dispozícii aj elektronický rozprávajúci a dotykový rám, ktorý sme uviedli do života na minuloročnom Koncerte bez bariér. Počas koncertnej sezóny je umiestnený  v priestoroch vstupného foyeru a vyskúšať si ho môže každý návštevník. Pre Slovenskú filharmóniu je navrhnutý na mieru.  Hapticko – zvuková pomôcka vedie ruky návštevníka reliéfnou kópiou budovy Reduta. Návštevník môže dominantu mesta vnímať hmatom, sluchom aj zrakom. Rozprávajúci dotykový rám je dielom PhDr. Ildikó Gúzikovej a Ing. Vladimíra Maroša. Touto cestou sa nám už rok darí sprístupniť všetkým komplexný zážitok z návštevy bratislavskej Reduty, kultúrnej erbovej inštitúcie aj našim zdravotne znevýhodneným návštevníkom.

Bezbariérový vstup do koncertnej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3.

 Vstupenky na Koncert bez bariér budú  v predaji v Pokladnici SF  v pracovné dni od 12.00 – 18.00 a hodinu pred koncertom.