Klavírny recitál Magdalény Bajuszovej

bajuszova_3

Utorkový klavírny recitál v Malej sále Slovenskej filharmónie bude patriť 3. mája poprednej slovenskej klaviristke Magdaléne Bajuszovej.  Na koncerte zaznejú tri diela pre tento nástroj –  Sonáta č. 23 f mol, op. 57 Appassionata Ludwiga van Beethovena, 3 intermezzi, op. 117 Johannesa Brahmsa a V prírode / Szabadban, Sz. 81 Bélu Bartóka. Koncert začne o 19-tej,
Magdaléna Bajuszová hrá na klavíri hrá od piatich rokov. Vo veku 8 rokov bola prijatá na Konzervatórium v Bratislave ako mimoriadna študentka, neskôr v štúdiu pokračovala na VŠMU v Bratislave u C. Dianovského a I. Černeckej, odchovancov prestížneho moskovského Konzervatória P. I. Čajkovského. Na VŠMU v Bratislave absolvovala aj doktorandské štúdium a získala titul artis doctor.
Je laureátkou niekoľkých národných i medzinárodných klavírnych súťaží, a je tiež víťazkou súťažného štipendia Yamaha Music Foundation of Europe.
Ako sólistka spolupracovala so všetkými významnými domácimi orchestrami, (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ŠKO Žilina, Cappella Istropolitana…), pravidelne účinkuje na popredných festivaloch a prehliadkach, realizovala početné nahrávky pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas.
Jej neustále sa rozširujúci repertoár zahŕňa široké spektrum najvýznamnejších klavírnych diel všetkých historických i štýlových období. Významnú časť jej umeleckej činnosti tvorí propagácia a uvádzanie menej známych klavírnych titulov ako aj pôvodnej tvorby slovenských autorov, z ktorej sú jej mnohé diela dedikované.
Nahrala niekoľko cd albumov, okrem profilového cd aj albumy s tvorbou I. Zeljenku, Š. Németha-Šamorínskeho, J. Kolkoviča, album klavírnych trií či ďalších projektov.
V r. 2010 jej bola udelená Cena F. Kafendu „za vynikajúce interpretačné výkony“.
Je činná aj organizačne, ako podpredsedníčka Spolku koncertných umelcov.
Pôsobí na VŠMU v Bratislave ako docentka hry na klavíri.