4. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela

člen Svetovej federácie medzinárodných hudobných súťaží

competition.page.MemberofGBbloc

s podporou Ministerstva kultúry SR a Hlavného mesta SR Bratislavy
Bratislava
20.-27. jún 1999

Generálny sponzor
Ericsson Slovakia, s r.o.

Organizátori
Národné hudobné centrum – Slovkoncert
Mestské kultúrne stredisko Bratislava
Slovenská filharmónia
Vysoká škola múzických umení
Hudobný fond
Slovenská televízia
Slovenský rozhlas
Nadácia Cyrila a Metoda
Medzinárodná nadácia J. N. Hummela
Nadácia Jána Cikkera

Prípravný výbor:
Prof. Marian Lapšanský
prezident Medzinárodnej klavírnej súťaže J.N. Hummela
Ing. Jozef Tkáčik
riaditeľ Slovenskej filharmónie
PhDr. Pavel Schwarz
riaditeľ Mestského kultúrneho strediska
Prof. Ida Černecká
Vysoká škola múzických umení
Hanuš Domanský
šéfredaktor redakcie symfonickej, opernej a komornej hudby, Slovenský rozhlas
Igor Dibák
Slovenská televízia
PhDr. Ľubica Ballová
výkonná predsedkyňa Medzinárodnej nadácie J. N. Hummela pre obnovu a rozvoj
Ing. Miloš Kocian
riaditeľ Hudobného fondu
Doc. Ladislav Mokrý
Nadácia Jána Cikkera
Dorka Žoldošová
manažer súťaže

competition.page.hummel logo

JOHANN NEPOMUK HUMMEL

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), rodák z Bratislavy, bol počas svojho života považovaný za jedného z najväčších skladateľov a klaviristov Európy. Študoval u Mozarta, Albrechtsbergera, Salieriho a Haydna. Ako skladateľ stojí Hummel na rozhraní dvoch epoch. Jeho dielo zahŕňa prakticky všetky významné žánre na prelome 18. a 19. storočia (s výnimkou symfónie). Ako skladateľ vynikol Hummel predovšetkým v oblasti virtuóznej klavírnej hudby. Zo štylistického hľadiska spája Hummel prvky neskorého klasicizmu (za ktorého najvýznamnejšieho reprezentanta bol vo svojej dobe považovaný) s mnohými ranoromantickými prvkami. Hummel je tak predstaviteľom štýlu, ktorý rozvíja odkaz Clementiho, Mozarta a Beethovena a zároveň predznamenáva Schuberta, Mendelssohna, Chopina, raného Liszta a Schumana.

Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela chce napomáhať aktívnemu pestovaniu odkazu tohto veľkého skladateľa a klavírneho virtuóza. Súčasne je želaním organizátorov napomôcť štartu koncertnej kariéry pozoruhodných mladých klaviristov.

CENY:

1. cena: Cena firmy Ericsson Slovakia 120.000 Sk

2. cena: Cena Ministerstva kultúry SR

3. cena:Cena primátora Hlavného mesta SR Bratislavy

Ostatné ceny:
Cena „The Hummel Classical Foundation za najlepšiu interpretáciu Hummelovho Septeta op. 74
Cena Nadácie Jána Cikkera za najlepšiu interpretáciu Etudy Jána Cikkera
Cena Ministerstva školstva
Cena Hudobného fondu pre najlepšieho slovenského účastníka

Držitelia hlavných cien získajú súčasne titul laureáta súťaže. Porota môže udeliť i ďalšie osobitné ceny vypísané spoluusporiadateľmi a sponzormi.

POŽADOVANÝ REPERTOÁR

I. kolo súťaže
a) jedna sonáta J. Haydna alebo W. A. Mozarta
b) jedno z nasledovných diel F. Chopina:
Scherzo č. 3 cis mol op. 39, Scherzo č. 4 E dur op. 54, Balada č. 1 g mol op. 23, Balada č. 4 f mol op. 52
c) jedna z týchto etud F. Liszta
z Transcendentálnych: Mazeppa, Feux-Follets, Wilde Jagd, f mol č. 10,
z Grandes études de Paganini: La Campanella, a mol č. 6
d) jedna etuda J. Cikkera z cyklu Tatranské potoky
e) jedna etuda niektorého z nasledovných autorov: Rachmaninov, Skrjabin, Debussy,  Prokofiev, Bartók, Stravinskij

II. kolo súťaže

a) L. van Beethoven: jedna zo sonát okrem op. 49, op. 54, op. 78, op. 90
b) závažné dielo z obdobia romantizmu
c) jedno dielo 20. storočia
Nesmie sa opakovať skladba z predchádzajúceho kola. Časový limit II. kola – min. 50, max. 60 minút.

III. kolo súťaže

a) J. N. Hummel: Septeto op. 74
b)  jeden z týchto koncertov:
W. A. Mozart: Es dur KV 217, d mol KV 466, C dur KV 467, A dur KV 488, B dur KV 595
L. van Beethoven: č. 1, 2, 3, 4, 5
J. N. Hummel: a mol op. 85
Verzia Hummelovho Septetu povinná pre súťaž:
pre flautu, hoboj, lesný roh, violu, violončelom, kontrabas a klavír, vydavateľstvo EDITION PETERS.

POROTA

Predseda

Lazar Berman, Taliansko

Členovia

Halina Czeny-Stefańska, Poľsko
Ida Černecká, Slovenská republika
Sándor Falvai, Maďarsko
Eugen Indjić, Francúzsko, USA
Marian Lapšanský, Slovenská republika
John Roos, Juhoafrická republika
Gyorgy Sandor, USA
Peter Toperczer, Česká republika
Jan Wijn, Holandsko

LAUREÁTI

1. cena:
Derek Wieland, (USA)
2. cena:
Paolo Wolfgango, (Cremone, Taliansko)
3. cena:
Megumi Ito, (Japonsko)