Koncert bez publika: Katarína Turnerová a Filharmonické trombónové trio

Koncert bez publika 2. júna 2020 Katarína Turnerová, Filharmonické trombónové trio

Ôsmy koncert cyklu Koncerty bez publika vás pozývame sledovať v utorok 2. júna o 19.00. V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie sa predstavia štyria členovia orchestra Slovenská filharmónia, ktorí sa aktívne venujú aj komornej hudbe – harfistka Katarína Turnerová a traja členovia trombónovej skupiny orchestra – 1. trombonista Albert Hrubovčák, Branislav Belorid a Michal Motýľ, ktorí spoločne tvoria Filharmonické trombónové trio.
Na koncert bez publika vás vo videopozvánke pozývajú harfistka Katarína Turnerová a Albert Hrubovčák – 1. trombonista orchestra Slovenská filharmónia.

Dramaturgia ôsmeho Koncertu bez publika korešponduje s myšlienkou, že protiklady sa priťahujú. Na pódiu Koncertnej siene sa vystrieda sólová harfa s éterickým zvukom a trio zvukovo prierazných trombónov. Prvá polovica večera bude patriť Kataríne Turnerovej, ktorá je členkou orchestra od roku 1995. Popri bohatej koncertnej orchestrálnej činnosti často vystupuje aj ako sólistka a komorná hráčka v rôznych zoskupeniach doma i v zahraničí. V jej interpretácii si vypočujeme Koncert B dur Georga Friedricha Händla, ktorý patrí k prvým koncertantným dielam napísaným pre tento nástroj. Môže sa hrať s orchestrálnym sprievodom i bez neho. Katarína Turnerová je propagátorkou harfových skladieb slovenského skladateľa Milana Nováka, ktorého kompletné harfové dielo aj nahrala a pravidelne jeho skladby uvádza. Do programu utorkového koncertu zaradila Novákove rondo pre harfu „O detských láskach“, ktoré vzniklo v roku 2017 ako prejav skladateľovho obdivu k jej interpretačnému umeniu. Nasledovať budú skladby Chanson dans la nuit francúzskeho harfistu a skladateľa Carlosa Salzedu a trojčasťová skladba Petite Suite anglického autora Davida Watkinsa, ktorá v roku 1961 získala prvú cenu na Medzinárodnej súťaži kompozícií pre harfu v USA. Druhá polovica koncertu bude patriť členom Filharmonického trombónového tria, ktoré tvoria Albert Hrubovčák, Branislav Belorid a Michal Motýľ. Všetci traja interpreti majú za sebou mnohé vystúpenia ako sólisti, komorní hráči i členovia džezových formácií. Zvuk troch pozáun si vychutnáme v hudbe barokových majstrov, Samuela Scheidta a Arcangela Corelliho, ale aj v kompozíciách autorov 20. storočia, ktoré boli skomponované pre toto nástrojové zoskupenie – Two Pieces fot Three Trombones Raymonda Premru a BA-DEE-DOO-DUP Briana E. Lynna. Program doplnia úpravy štyroch piesní pre tri trombóny Georga Gershwina, The Man I Love, I Got Rhythm, Summertime, ‘S Wonderful, ktoré preslávila Ella Fitzgerald.

Tešíme sa na vás v Digitálnej koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v utorok 2. júna 2020 o 19.00 pri živých koncertoch.

Sledujte Koncerty online na www.filharmonia.sk, stránku stream.filharmonia.sk alebo náš profil na sociálnych sieťach #SlovakPhil.
Všetky koncerty zároveň ostávajú v archíve, takže sa k nim môžete kedykoľvek vrátiť.

PROGRAM KONCERTU:

Katarína Turnerová harfa

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
Koncert B dur pre harfu sólo, op. 4. č. 6
Milan Novák (*1927)
O detských láskach, rondo pre harfu sólo
Carlos Salzedo (1885 – 1961)
Chanson dans la nuit (Pieseň noci) pre harfu sólo
David Watkins (*1938)
Petite Suite (Malá Suita) pre harfu sólo

Filharmonické trombónové trio:
Albert Hrubovčák, Branislav Belorid, Michal Motýľ

Samuel Scheidt (1587 – 1654)
Sinfonia pre tri trombóny
Arcangelo Corelli (1653 – 1713)
Triová sonáta, op. 3 č. 2. (Sonata da chiesa a tre)
Raymond Premru (1934 – 1998)
Two Pieces for Three Trombones
George Gershwin (1898 – 1937) / upr. Dennis Armitage (1928 – 2005)
Gershwin for Three (výber)
Brian E. Lynn (*1954)
BA-DEE-DOO-DUP (výber)