Junior koncert ZRUŠENÝ

ZRUŠENĚ

Koncert Symfonického orchestra VŠMU v Bratislave  je v stredu 11. marca ZRUŠENÝ. Zakúpené vstupenky môžete vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie.

V súvislosti s prerušením prezenčnej výučby na HTF-VŠMU je ZRUŠENÝ KONCERT JUNIOR. V stredu 11. marca 2020.

Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 rektorka VŠMU v Bratislave prerušila výučbu od pondelka 9. marca do soboty 14. marca.

Vstupenky na zrušený koncert môžete vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie, v budove Reduty, na námestí E. Suchoňa v Bratislave.  Vstupenky zakúpené v sieti Ticketportal je možné vrátiť len na predajných miestach tejto siete.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

  • Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami
  • Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky@filharmonia.sk.

K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.