Händlov Mesiáš zaznie v Dóme sv. Martina

dóm

Členovia Slovenského komorného orchestra  /umelecký vedúci Ewald Danel/Slovenského filharmonického zboru /Jozef Chabroň, zbormajster /  uvedú v sobotu 21. júna záverečný koncert cyklu Hudba v chrámoch 65. koncertnej sezóny . V ich intepretácii zaznie slávne oratórium Georga Friedricha Händla Mesiáš HWV 56. Sólové party zaznejú v interpretácii Krisztiny Jónás, soprán, Lucie Hilscherovej, alt, Róberta Remeselníka, tenor a Tomáša Šelca, bas.  Za dirigentským pultom bude stáť umelecký vedúci komorného orchestra Ewald Danel. Koncert sa uskutoční v Dóme sv. Martina o 17.00 h.

Skladateľ dielo zložil v lete 1741 v Írsku na libreto anglického mecenáša Charlesa Jennensa. I dnes však prekvapuje, že skladateľ také rozsiahle dielo zložil iba za neuveriteľných 24 dní, hoci treba dodať, že tak ako to bolo v barokovej kompozičnej praxi zvykom, použil tu mnoho motívov, ktoré sa už vyskytli v jeho skorších dielach. Napriek krátkemu času, ktoré mu stačili na kompozíciu, premiéra diela sa uskutočnila až takmer o rok, 13. apríla 1742 v Neal’s Music Hall v Dubline. Koncert dirigoval Matthew Dubourg, pričom sám Händel hral počas premiéry na čembalo. Úspech nového diela bol nesmierny. Mesiáš sa čoskoro dočkal ďalších predstavení, medzi ktorými má zvláštne postavenie cyklus benefičných koncertov pre detský ústav Foundling Hospital, dirigovaných samotným skladateľom.

Vstupenky sú v predaji v Pokladnici SF , online na stránke www.filharmonia.sk a tiež  hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.