Glagolská omša pod taktovkou Petra Altrichtera

SF, SFZ, Petr Altrichter, Beethoven, Martinů, Mozart © jan.f.lukas

Posledná februárová dvojica koncertov (22. a 23. február 2018) ponúkne návštevníkom diela troch skladateľov –  Igora Stravinského, Piotra Iľjiča Čajkovského a Leoša Janáčka. Na pódiu budú okrem našich telies Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru stáť štyria vokálni sólisti. Za dirigentským pultom privítame Petra Altrichtera, pravidelného hosťa sezón Slovenskej filharmónie.
Pozrite si videopozvánku na koncerty.

Na úvod koncertov zaznie Pohrebný spev, op. 5 Igora Stravinského z roku 1909. Skladateľ dielo venoval pamiatke svojho učiteľa Nikolaja Rimského Korsakova. Dielo upadlo do zabudnutia, až v roku 2014 ho uviedol opäť Valery Gergiev. Nasledovať bude symfonická fantázia op. 32 Francesca da Rimini Piotra Iľjiča Čajkovského.  Druhá polovica koncertu bude patriť Glagolskej omši  Leoša Janáčka. Námetom patrí toto vokálno – inštrumentálne dielo medzi ojedinelé kompozície autora. Použitý starosloviensky text sa skoro zhoduje s omšovým latinským textom, napriek tomu dielo nie je dielom liturgickým. „Chtěl jsem zde zachytit víru v jistotu národa na podkladě ne náboženském, ale na tom mravním, silném, které si bere Boha za svědka,“  napísal skladateľ. Omša sa skladá z troch inštrumentálnych a piatich vokálno-inštrumentálnych častí. Začína sa i končí slávnostnými fanfárami za sprievodu tympanov, pričom pred záverečnou Intradou zaznie samostatné organové Postlúdium, ktoré zaznie v interpretácii slovenského organistu Marka Vrábla. V premiére Glagolská omša zaznela 5. decembra 1927 pod taktovkou Janáčkovho žiaka Jaroslava Kvapila vo Filharmonickej besede brnianskej s orchestrom brnianskej opery a čoskoro sa udomácnila i na zahraničných koncertných pódiách – už v roku 1929 bola s veľkým ohlasom uvedená v Berlíne a v Ženeve.  Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor /zbormajster Jozef Chabroň/ a kvarteto sólistov – Eva Hornyáková, soprán, Michaela Šebestová, mezzosoprán, Jaroslav Březina, tenor, Jozef Benci, bas uvedú dielo pod taktovkou Petra Altrichtera, pravidelného hosťa sezón Slovenskej filharmónie. Koncerty sa začnú o 19.00 h.