Finále sezóny v Katedrále sv. Martina

VITRÁˇY

Záverečným podujatím 67. sezóny Slovenskej filharmónie je spoločný  koncert Slovenského komorného orchestra /um. vedúci Ewald Danel/ a Slovenského filharmonického zboru /zbormajster Jozef Chabroň/ v Katedrále sv. Martina. Uskutoční sa v nedeľu 19. 6. o 15-tej. Na koncerte zaznie Adagio pre sláčikový orchester a Agnus Dei Samuela Barbera a Omša G dur Franza Schuberta.  Sólové party zaznejú v interpretácii členov SFZ – Marianna Gelenekyová, soprán, Ivan Rychlo, tenor a Andrej-Marek Kanja bas  Tešíme sa na váš potlesk!

Pokladnica Slovenskej filharmónie  bude   v Redute otvorená do pondelka  13. 6. 2016.  Vstupenky na posledný koncert sezóny  19. 06. 2016 v Katedrále sv. Martina si môžete zakúpiť hodinu pred koncertom v mieste jeho konania, alebo  online na www.filharmonia.sk, v sieťach Ticketportal a eventim. Počas predsedníctva Slovenska v Rade Európy sa budova Reduty dočasne zmení na konferenčné centrum. V súvislosti s prípravou priestorov budú zmenené  aj otváracie hodiny a sídlo  pokladnice SF nasledovne – predaj ABONENTIEK na budúcu koncertnú sezónu SF 2016/2017 a vstupeniek na 52. ročník Bratislavských hudobných slávností  sa začne  22. 8. 2016 v historickej budove SND.