FILHARMONICKÁ ŠKÔLKA

71   SF Fiharmonicka skolka 22 04 2016 © Jan Lukas

CYKLUS VÝCHOVNÝCH KONCERTOV SF  PRE NAJMENŠÍCH NÁVŠTEVNÍKOV

Prvé organizované podujatie sa uskutočnilo v pondelok 4. decembra o 10.00 h, pokračovať budeme v piatok 8., 11. a 15. decembra.

Dramaturgia Slovenskej filharmónie pripravila aj v  sezóne 2017/2018 organizované koncerty pre  najmenších  návštevníkov – deti predškolského veku s názvom FILHARMONICKÁ ŠKÔLKA. V aktuálnej 69. sezóne sú pripravené 2 programy pre škôlkárov, ktoré sa uskutočnia vždy v štyroch frekvenciách.  Na každom koncerte privítame 70 malých návštevníkov. V decembri navštívi Redutu 280 prihlásených  škôlkárov.

Dramaturgická filozofia Filharmonickej škôlky je založená na princípe spojenia jednoduchej hudobnej témy a využitia celej plejády kvalitných hudobných umelcov Slovenskej filharmónie. Pre decembrové termíny  Filharmonickej škôlky sme zvolili tému HARFA, predstavenie  hudobného nástroja prostredníctvom členky orchestra Slovenská filharmónia, harfistky SF Kataríny Turnerovej.

O hovorené slovo sa  postará hudobný skladateľ, moderátor rádia Devín, ale aj metodik Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave – Tomáš Boroš. Koncert je pripravený v spolupráci s poslucháčmi Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.