Februárové zážitky v Redute

Photo Peter Brenkus 8J6A7300

Slovenská filharmónia ponúka v mesiaci február   množstvo zážitkov s našimi telesami a hosťujúcimi umelcami. 

Hneď vo štvrtok a v piatok  6./7. privítame v Slovenskej filharmónii medzinárodne uznávaného slovenského dirigenta Juraja Valčuhu, šéfdirigenta neapolského Teatro San Carlo a mladého  18-ročného ruského klaviristu Alexandra Malofejeva, víťaza Medzinárodnej súťaže P. I. Čajkovského pre mladých hudobníkov, v interpretácii ktorého zaznie tretí Rachmaninovov klavírny koncert. O týždeň neskôr 13./14. zaznie v interpretácii Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru /Thomas Lang, zbormajster/   jediné celovečerné oratórium Roberta Schumanna Raj a Peri pre sóla, zbor a orchester v naštudovaní  talianskeho dirigenta Fabrizia Venturu. Sólistami večera budú Ursula Langmayr, soprán / Peri, Johannes Czernin tenor / Rozprávač, Petra Nôtová soprán / Dievča, Jana Kurucová mezzosoprán / Anjel, Juraj Hollý tenor / Mladý muž, Aleš Jenis basbarytón / Gazna. Vo štvrtok 20. sa za dirigentským pultom debutovo predstaví jeden z najmladších českých dirigentov Robert Kružík.  S orchestrom Slovenská filharmónia uvedie v premiére dielo objednané SF Monolit slovenského skladateľa Petra Zagara. Sólistom večera bude Kórejčan Jinsang Lee, lauerát mnohých klavírnych súťaží, v ktorého interpretácii zaznie Klavírny koncert a mol Edvarda Griega.  Škandinávsku hudbu doplní 6. symfónia Jeana Sibelia. Jinsang Lee sa predstaví milovníkom klavírneho umenia aj na samostatnom utorkovom klavírnom recitáli, v utorok 18.,  v Malej sále SF. Záverečná symfonická dvojica koncertov 27./28. bude patriť Danielovi Raiskinovi, rodákovi z Petrohradu, ktorý bude od sezóny 2020/2021  zastávať post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie. Do svojho programu zaradil tentokrát 6. symfóniu Dmitrija Šostakoviča a rané dielo Hectora Berlioza, monumentálnu Messe solennelle  pre orchester, zbor a sólistov. Sólové party zaznejú v interpretácii sopranistky Lindy Ballovej, tenoristu Tomáša Juhása a basbarytonistu Sergeja Tolstova. Toto pomerne neznáme dielo bolo náhodne objavené v roku 1992  v Antverpách organistom  Kostola sv. Karla Boromejského. Nebudú chýbať komorné koncerty – po prvýkrát  bude v rámci cyklu Stará hudba  účinkovať súbor  Le nuove musiche / um. vedúci  Jakub Mitrík/, utorok 11.. Na koncerte Dolcissimo sospiro súbor predstaví svetskú a cirkevnú hudbu Claudia  Monteverdiho a jeho súčasníkov. Po boku Slovenského komorného orchestra /um. vedúci Ewald Danel/ vystúpi popredný slovenský violončelista Jozef Podhoranský – nedeľa 9.. V nedeľu 23. privítame opäť v Koncertnej sieni SF výnimočného maďarského organistu a improvizátora  Lászlóa Fassanga.  V piatok 21. sa už tradične na samostatnom koncerte predstaví Slovenský filharmonický zbor pod taktovkou svojho zbormajstra Jozefa Chabroňa. Naša zborová jednotka si na Mimoriadny koncert prizvala tri  hosťujúce telesá -  spevácky zbor mesta Senica – Cantilena, Miešaný spevácky zbor Cantus a Spevácky zbor Tempus.

V rámci Medzinárodného týždňa manželstva (10. – 14. 2. 2020)  si  môžete v pokladnici SF zakúpiť vstupenky v AKCII 1+1 na vybrané februárové koncerty. Tešíme sa na váš potlesk!